Chakraljus

chakra-1Chakran är enligt den indiska medicinen energicenter som pumpar, reglerar flödet av energi som genom vårt energisystem. De utgör en förbindelse mellan kropp, själ och psyke.

Samarbetet med kroppen sker genom det hormonella systemet och nervsystemet. Varje chakra styr sin speciella kroppsfunktion. Vi har sju chakran med färger enligt regnbågen. Runt chakrana befinner sig chakran som utgör både fysiskt och psykiskt skydd.

chakra-2

Rotchakra, röd Primära behov, mat, värme, trygghet, överlevnad, skelett, ben.
Navelchakra, orange Känslor, lust, intuition, bukspottskörtel, äggstockar, livmoder.
Solar plexus-chakra, gul Personlighet, omdöme, intellekt, sjlvförtroende, binjurar, magsäck, matsmältning.
Hjärtchakra, grön Kärlek, balans, harmoni, thymus, hjärta, lunga.
Halschakra, ljusblå Tal, kommunikation, sköldkörtel, hals, nerver, muskler.
Pannchakrat, indigo Tallkottkörtel, hypofys, intelligens, intuition, omedvetna känslor, klarsyn, riktning i livet.
Kronchakra, violett Hög medvetande nivå, helhet i förbindelse med andlighet.
Auran, vitt Omger oss som ett fysiskt och psykiskt skydd.
Regnbågsljus Samtliga aura och färger, allmänt stärkande.