Manuellt lymfdränage

Enligt Dr Vodder
Lymfsystemet kan betraktas som kroppens naturliga renings– och vätskeregleringssystem. Det utgör en viktig del av vårt immunförsvar.

När det blir blockeringar i lymfsystemet uppstår svullnader i vävnaderna. Kroppen kan inte på ett naturligt sätt göra sig fri från virus– och bakterieangrepp och sjukdomar av olika slag uppstår. Lymfsystemet innehåller ett oändligt stort antal små lymfhjärtan som är beroende av varandra.

Jag arbetar med en mycket mjuk pumpcirkelmassage i enhetlighet med systemets uppbyggnad och riktning.
I terapin uppstår en dominoeffekt av avflödet och därför är det mycket viktigt att anpassa behandlingstiden till patientens tillstånd och hur kroppen reagerar.

Behandlingen är mycket avslappnande

Utbildningen: Dr Vodderskolan, 1997.