Zonterapi

Metoden som hjälper kroppen att läka sig själv

Historiska rön visar att zonterapi användes i Egypten för tusentals år sedan. Vår zonterapi härstammar troligen från de nordamerikanska indianerna och presenterades först i USA av den amerikanske öron-näsa-halsläkaren William Fitzgerald i början på 1900-talet.En annan förgrundsgestalt för zonterapins utveckling var forskaren Henry Head. Han fann för över 100 år sedan att så kallade reflexzoner bildades i huden vid sjukdomar
och besvär i kroppen. Smärtande punkter och hudreaktioner uppstod på olikaställen på kroppen; varje organ och del av kroppen hade sitt speciella hudområde. Head gjorde därför noggranna kartor över kroppens olika reflexzoner.

zonterapiZonterapin handlar ofta om zoner på fötterna . Men under senare år ges zonterapi även på händer och öron. Genom att massera aktuella zoner stimuleras kroppen att själv läka det sjuka organet. Tillfrisknandet kan ske snabbt ,redan efter en eller tv behandlingar, men det kan också behövas en serie behandlingar.

Utbildning: Axelssons 1990. Det unika är den s.k. 3-dimensionella zonterapin — en avancerad form av zonterapi som utvecklats av huvudläraren Henrik Hellberg på Axelssons. I denna terapi delas foten upp i olika skikt. Dessa motsvarar organzoner, muskelzoner och skelettzoner i kroppen.