Bioenergi-healing

bioenergi-healing

Tankens kraft gör dig frisk

Denna terapi har sitt ursprung hos de ryska shamanerna.

Hälsa beror mycket på hur vi tänker. Vad vi har för uppfattning om oss själva och hur det påverkar vår hälsa. Oftast är vi inte medvetna om hur vi tänker. Vi tänker automatiskt på samma sätt som vi har lärt som barn. Ofta är både vår självuppfattning och våra tankar mer eller mindre negativa. Vad som behövs är att ändra våra vanor.
Att använda tanken för att öka andras hälsa och välbefinnande är grunden för bioenergiterapi. Det räcker inte att ”tänka positivt”. Genom mentala fokuseringstekninker förstärks effekten av tankens kraft.. Detta kallas för Bioenergiterapi.

Genom beröring påverkar jag patientens energifält som finns i och runt omkring kroppen. Jag kan också göra en mental rening, vilket kan hjälpa dig att bli av med rökbegär, sötsug mm.
Jag kombinerar ofta bioenergiterapi med övriga behandlingsmetoder.

Utbildning: Axelssons, 2003