Bindvävsmassage

Jag har arbetat med denna terapi sedan 1990.

En etablerad och väl beprövad behandlingsform som kommer från Tyskland,. Den upptäcktes och utvecklades av sjuk-gymnasten Elisabeth Dicke och läkaren Herman Helmrich i Munchen på 1930-talet.

Muskelspänningar, smärta, ärrvävnad efter skador eller operationer, inaktivitet och olika sjukdomstillstånd leder till att bindväven förtätas. Det känns som o m ”kostymen är för trång”, det drar i vävnaderna vid rörelser. Bindvävsmassören bearbetar huden på ett för metoden specifikt sätt vilket via nervsystemet ger en djup inverkan i form av ökad blodcirkulation, värmekänsla, muskelavspänning, smärtlindring samt ökad rörelseförmåga.

Bindvävsmassage är lämplig för spänd axel, nacke och rygg, huvudvärk och astmatiska problem.

bindvavsmassage-1 Mycket avslappnande!Ubildning: Axelssons 1990 bindvavsmassage-2