Akupressur

Akupunktur utan nålar

I Kina och Japan finns både västerländsk och österländsk medicin. Akupunktur och akupressur är etablerade behandlingsmetoder sedan många tusen år.

I Sverige lanserades akupressuren för mer än 20 år sedan. I denna behandling använder man inte nålar som i akupunktur, man använder istället fingrarna och utför ett lugnt tryck på två akupunkter samtidigt.

Det finns många olika akupunkter på kroppen. Jag trycker på de punkter som är aktuella vid varje särskilt behandlingstillfälle. Trycket på punkterna påverkar den livsenergi som flödar i kroppen.

Enligt traditionell kinesisk medicin beror sjukdom på en obalans i energiflödet i kroppen. Ett organ kan då ha för mycket eller för lite energi. Genom behandling med akpressur balanseras energiflödet i det sjuka organet och självläkning sker i kroppen.

Utbildning: Axelssons, 1993.