Kinesiologi

Kinesiologi är en metod då terapeuten kommunicerar med en annan människas energisystem genom att testa spänningen i personens muskler.

Kinesiologi kommer från USA och grundades 1964. metoden har sitt ursprung i den västerländska medicinen i kombination med de kinesiska akupunkturlagarna samt österländs kunskap om yttre och inre energisystem hos människan.

Som terapeut använder jag mig av muskeltester för att spåra svagheter i organ, muskler och brister av näringsämnen. Jag kan också läsa av stressfaktorer, tankar, minnen, lukt etc. genom olika punktprogram balanseras kroppens system.

Utbildning: Axelssons 1992 samt fortbildning.