Ansiktszonterapi

ansiktszonterapiAnsiktszonterapi är en terapi som har utvecklats av den danske zonterapeuten Lone Sörensen, under hennes besök i Sydafrika under en femtomårsperiod på 1980-1990 talet.

Ansiktszonterapi har en diagnostik som gör det möjligt att analysera olika orsaks-sammanhang till en sjukdom både i fysiskt och psykiskt avseende. En grundläggande undersökningsfas visar felfunktioner i kroppen, systemet öppnas för en fortsatt behandling som har till syfte att stimulera nervsystemet, blodcirkulationen samt lymf- och meridiansystemet för senare specifik behandling.

Ansiktszonterapi går bra att kombinera med fot- och handzontearpi och har dessutom visat sig ge god effekt på allmänna problem samt neurologiska problem och hjärnskador.

Utbildning: Institutet Reflexologia, 2005